Učia deti zriecť sa výdobytkov modernej doby – od elektriny až po internet

Učia deti zriecť sa výdobytkov modernej doby – od elektriny až po internet

V lete si nejeden rodič láme hlavu nad tým, ako čo najlepšie vyplniť čas deťom. Kde nájsť aktivity, ktoré ich nielen zabavia, ale dajú aj čosi navyše? Ktorý tábor z neobmedzenej ponuky si vybrať? Nájsť tú správnu voľbu pomáhajú inštruktorky zážitkovej pedagogiky – Andrea Sihelská a Tereza Drtilová. Už niekoľko rokov sa aktívne angažujú v mládežníckej organizácii Plusko. Zážitkové akcie, splavy, turistika, lezenie, letné a zimné tábory, „medzinárodky“ či adaptačné kurzy sú len niektoré z aktivít, ktoré ponúka. Vďaka nim mladí ľudia zisťujú, aké je to tráviť voľný čas bez technológií, učia sa, aké bohatstvo im prináša príroda, a zároveň viac spoznávajú seba samých, či hodnotu vzťahov. A mnoho ďalšieho. 

Aktívny zážitok, nie sedenie v školskej lavici Kúzlom plusáckych akcií je zážitková pedagogika. Je založená na princípe Kolbovho cyklu. „Učíte sa prostredníctvom zážitku. Prvoradá je osobná skúsenosť, ktorú následne reflektujete. Cieľom je uvedomiť si, ako môžete vaše skúsenosti využiť do budúcnosti a ďalej na nich stavať.“ Letné zážitkové akcie v Plusku nie sú len nudnou výplňou dlhých horúcich dní. Vždy sa za nimi ukrýva nejaká hlbšia myšlienka. Nových nápadov majú plusáci na rozdávanie. Môžu navyše čerpať z takmer päťdesiatky hier, ktoré za mnohé roky…

Zobraziť celý článok

Aktívny zážitok, nie sedenie v školskej lavici

Kúzlom plusáckych akcií je zážitková pedagogika. Je založená na princípe Kolbovho cyklu. „Učíte sa prostredníctvom zážitku. Prvoradá je osobná skúsenosť, ktorú následne reflektujete. Cieľom je uvedomiť si, ako môžete vaše skúsenosti využiť do budúcnosti a ďalej na nich stavať.“

Letné zážitkové akcie v Plusku nie sú len nudnou výplňou dlhých horúcich dní. Vždy sa za nimi ukrýva nejaká hlbšia myšlienka. Nových nápadov majú plusáci na rozdávanie. Môžu navyše čerpať z takmer päťdesiatky hier, ktoré za mnohé roky vymysleli. Pripravovaný „Herník“ by mal onedlho vyjsť aj v tlačenej verzii.

Plusko založila v roku 2002 skupina nadšencov a priateľov, ktorí mali jednoducho radosť a potešenie z vymýšľania zmysluplných aktivít pre mládež. Dnes tvorí aktívne jadro zhruba 50 členov, ktorí sa na dobrovoľníckej báze zapájajú do jednotlivých aktivít.

Foto: Plusko

Najmladšiu skupinu na akciách tvoria deti od 6 do 12 rokov. Ako hovorí Tereza, najkrajšie je, že deti sú neskutočne tvarovateľné. „Už tých najmenších vedieme k tomu, aby sa k sebe navzájom správali s rešpektom a ohľaduplne.“

Stačí im dať pocit, že v nich veríte, povzbudiť ich a oni okamžite začnú objavovať sami seba a dokážu tak veľké veci.

Ak si myslíte, že dnešní mladí by už bez mobilu nešli ani na záchod, mýlite sa! Akcia iTeen pre 12 – 15-ročných podľa Terezy dokázala, že ak im ukážete alternatívu, ktorá je atraktívnejšia ako telefón, nemajú dôvod ho vyhľadávať. Počas tábora sa totiž postupne museli zriecť výdobytkov modernej doby – od elektriny až po internet. V kontraste k sociálnym médiám okúsili naozajstný „živý“ rozhovor. Ako sa ukázalo, bohatý program spôsobil, že elektronické hračky im vôbec nechýbali.

Foto: Plusko

Partnerský a rovnocenný prístup

Pre Terezu a Andreu sú srdcovkou všetky plusácke akcie. „Každá je odlišná a každá nám dáva čosi iné.“ Tereza si najviac váži prácu s vekovou skupinou 12- až 15-ročných. „Je to vek, kedy už veľmi chcete byť dospelákom, no zároveň ním ešte nie ste. Tie decká sú ako špongie, neskutočne veľa dokážu nasať a sú nesmierne vďačné.“

Andrea dodáva: „Ku všetkým pristupujeme partnersky. V škole či doma sa mladí ľudia s rovnocenným prístupom možno až tak často nestretávajú. Preto veľmi oceňujú, že sme ochotní si ich vypočuť a rozprávať sa s nimi aj o vážnych témach. Pocítiť podporný prístup od staršieho človeka je pre nich užitočná skúsenosť. Stačí im dať pocit, že v nich veríte, povzbudiť ich a oni okamžite začnú objavovať sami seba a dokážu tak veľké veci.“ Tereza dopĺňa, že dôležité je najmladšej generácii ukázať, aké potrebné je prispievať k fungovaniu našej spoločnosti a občiansky sa angažovať.

Niečo pre dobrodruhov

Andrea si nevie vynachváliť zimný kurz v horách Veľkej Fatry. „8 dní putujeme a táboríme v snehu a zime. Vonku dokonca aj spíme. Overujeme si naše zručnosti a schopnosť prežiť v zimnej prírode. Keďže zimné obdobie je ideálne na rozjímanie, popritom sa zamýšľame nad tým, aké hodnoty sú pre nás dôležité a nakoľko podľa nich skutočne žijeme.“ Odvážlivci, ktorí sa neboja zažiť extrémnejšie podmienky, majú príležitosť otestovať si svoju fyzickú i psychickú silu a odolnosť.

Skratkou k dobrým vzťahom v triede

V spolupráci s bratislavským Gymnáziom Juraja Hronca organizuje Plusko už niekoľko rokov adaptačné kurzy. Na začiatku školského roka sa čerství prváci vyberú spoločne s triednym učiteľom na štyri dni do prírody.

„Zámerom vonkoncom nie je, aby sa zo všetkých okamžite stali najväčší kamaráti, ktorí majú navyše toho najlepšieho triedneho na svete. Usilujeme sa dosiahnuť, aby sa študenti spolu ocitli aj v iných situáciách ako v školskej lavici, v neformálnom prostredí si vyskúšali spolupracovať, a aby sa každému podarilo nájsť si v triede „svoje miesto“. Študenti pochopia aj to, že ich triedny učiteľ je len človek a môžu sa naňho kedykoľvek obrátiť.“

Tereza vysvetľuje, aký priaznivý účinok adaptačné kurzy majú: „Nastavenie spôsobu fungovania v triede, ktoré by zrejme trval omnoho dlhšie, sa kurzom môže neskutočne urýchliť.“ Inšpiráciu našli Plusáci v susednom Česku, kde sú podobné aktivity rozšírené na stredných i základných školách. U nás je to zatiaľ len „v plienkach“. Ideálnym konceptom do budúcnosti je, aby škola nebola odkázaná na externú organizáciu, ale aby kurzy by pripravovali starší žiaci pre tých mladších.

Foto: Plusko

Ak máte chuť, vyškolíme aj vás

Ak by ste sa radi stali inštruktorom/kou zážitkovej pedagogiky a neviete ako na to, v Plusku máte dvere otvorené. Inštruktorské kurzy, ktoré sú na Slovensku unikátom, sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročný kurz je rozdelený do troch fáz. Prvá je zážitková a akčná. „Máme množstvo aktivít zameraných na vzájomné spoznávanie sa, keďže často sa stretnú ľudia, ktorí sa vidia prvýkrát v živote. Naším želaním je vytvoriť z nich tím, ktorý bude spájať silný zážitok. Často sa snažíme účastníkov dostať za hranicu komfortnej zóny s cieľom ich rozvoja. Sme ďaleko od civilizácie, v krásnej prírode Myjavských kopaníc. Je tu pokoj, môžeme sa vyjašiť, hráme sa, veľa sa hýbeme.“

Chceme dosiahnuť, aby si mladí odniesli niečo z energie, ktorú na kurze zažili, do svojej reality – rodiny, školy či komunity. Veríme totiž, že ich to „nakopne“ a bude to mať presah do ich každodenného života.

Čo konkrétne inštruktori na prípravnom kurze robia? Andrea s Terezou s tajomným úsmevom naznačujú: „Pracujeme do veľkej miery s momentom prekvapenia. Najlepšie určite je vyskúšať si to na vlastnej koži.“ Druhá rovina je teoretickejšia a poskytuje priestor na reflexiu – tvoria ju prednášky a semináre či nahliadnutie do dramaturgie samotného programu. Tretia časť je skúšobná a praktická – noví nádejní uchádzači si v praxi vyskúšajú všetko, čo sa naučili na predchádzajúcich dvoch častiach školenia. Ich úlohou je zorganizovať niekoľkodňovú akciu pre starších plusákov. Tí im potom poskytnú užitočné rady i spätnú väzbu.

Foto: Plusko

Byť pozitívnym príkladom

Vďaka Plusku prichádzajú s vlastnou iniciatívou, ako zmeniť veci k lepšiemu i samotní mladí ľudia. V závere česko-slovenského kurzu pre stredoškolákov dostali napríklad takéto zadanie: „Spravte niečo, čo vás baví, čo má prínos pre iných ľudí, a zároveň je to pre vás dostatočná výzva.“ Študenti sa nenechali zahanbiť a zrealizovali nemalý počet projektov vo vlastnej réžii: od environmentálnych aktivít ako vyčistenie okolia, cez remeselné práce (keď napríklad do verejného priestoru umiestnili lavičku), až po sociálne prospešnú činnosť – zaslúžili sa o otvorenie záujmového krúžku pre svojich spolužiakov. „V Plusku chceme dosiahnuť, aby si mladí odniesli niečo z energie, ktorú na kurze zažili, do svojej reality – rodiny, školy či komunity. Veríme totiž, že ich to „nakopne“ a bude to mať presah do ich každodenného života.“

Okrem neopakovateľných zážitkov mladým inštruktorkám dodáva motiváciu ich vnútorná potreba podeliť sa so skúsenosťami a odovzdať niečo spoločnosti. Dopredu ich ženie aj vidina osobnostného rastu. Obe sú členkami predsedníctva – na pravidelných stretnutiach si tak trénujú i schopnosť vyjadrovať osobný názor či správne argumentovať. Ako spomína Tereza: „Neviem si predstaviť, že by som sa bez skúseností z Pluska dokázala len tak postaviť pred veľkú skupinu ľudí, ktorí sú často starší než ja, a niečo im odprezentovala.“ Andrea, ktorá momentálne vedie vlastný tím adaptačného kurzu, tvrdí, že stále je čo zlepšovať. Výzvu vidí v tom, ako zabezpečiť, aby tím fungoval dobre a ľudia sa v ňom cítili príjemne. O zmysle svojej práce nemajú dôvod pochybovať. Sú presvedčené o tom, že plusácke akcie dokážu s ľuďmi reálne pohnúť a posunúť ich vpred.

Nenechajte si ujsť aj