Zmena vzdelávania je už tu. Generácia 3.0 spája sily

Zmena vzdelávania je už tu. Generácia 3.0 spája sily

Hlasy volajúce po zmene nášho školstva sa ozývajú z rôznych strán už niekoľko rokov. Viaceré organizácie občianskej spoločnosti, školy či učitelia si povedali, že dosť bolo nečinného prizerania a začali do vyučovania vnášať inovácie. Ich snahy už druhý rok podporuje aj Nadácia Pontis. Rozbehla program Generácia 3.0, ktorý má inovatívne vzdelávacie prístupy vyhľadať, pomôcť efektívne nastaviť, zmerať ich dopad a šíriť do škôl po celom Slovensku. Zámerom je spojiť sily a dosiahnuť tak zmenu vo vzdelávaní.

Na slovenských školách prevláda spôsob výučby, ktorý neprešiel výraznejšou zmenou prinajmenšom desiatky rokov. Jeden z dôsledkov je, že deťom a mladým chýbajú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí, napríklad kritické myslenie, flexibilita – teda schopnosť prispôsobiť sa neustále meniacemu sa svetu, podnikavosť, empatia a ďalšie. To sa dnes snažia zmeniť aktívne školy a učitelia, ale aj neziskové organizácie, ktoré prichádzajú s vlastnými projektmi. Ich aktivity však mnohokrát neprekročia vlastné múry, hoci na to majú potenciál. Zároveň je slabým miestom aj to, že…

Zobraziť celý článok

Na slovenských školách prevláda spôsob výučby, ktorý neprešiel výraznejšou zmenou prinajmenšom desiatky rokov. Jeden z dôsledkov je, že deťom a mladým chýbajú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí, napríklad kritické myslenie, flexibilita – teda schopnosť prispôsobiť sa neustále meniacemu sa svetu, podnikavosť, empatia a ďalšie. To sa dnes snažia zmeniť aktívne školy a učitelia, ale aj neziskové organizácie, ktoré prichádzajú s vlastnými projektmi.

Ich aktivity však mnohokrát neprekročia vlastné múry, hoci na to majú potenciál. Zároveň je slabým miestom aj to, že svoje snahy o zmenu nezjednotia. Program Generácia 3.0 má ambíciu projekty a ich tvorcov prepájať aj s ďalšími kľúčovými hráčmi a dosiahnuť tak pozitívnu zmenu. „Vo vzdelávaní je potrebné pripraviť, aktivizovať a podporiť učiteľov, riaditeľov, rodičov, žiakov a študentov a získať ich pre tieto zmeny. Preto komunikujeme aj s ministerstvom školstva, aby podporovali podmienky pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní,“ vysvetľuje Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis.

Víťazov Ceny Generácia 3.0 vyhlásila Nadácia Pontis tento rok v máji. Foto: Tomáš Halász

Prihlásilo sa 121 inovatívnych prístupov

Nadácia Pontis projekty vyhľadáva aj vďaka oceneniu s názvom Cena Generácia 3.0. Vlani vyhlásila prvý ročník, ktorý zopakovala aj tento rok. Prihlásilo sa spolu 121 inovatívnych vzdelávacích prístupov, z nich odborné komisie vybrali po 15 finalistov. V pilotnom ročníku ocenenie získali 3 prístupy, tento rok bolo víťazov 5.

  „Cena je pre nás nástroj ako dokážeme nájsť inovatívne vzdelávacie prístupy, zviditeľniť ich aj pre verejnosť. Dávame kredit tým učiteľom a učiteľkám a ľuďom v občianskych organizáciách, ktorí ich realizujú. Cena je zároveň začiatok na šírenie najefektívnejších vzdelávacích prístupov,“ vysvetľuje Maur.

Medzi ocenenými sa ocitli projekty ako Rozbehni sa!, ktorý motivuje študentov, aby nečakali na pracovnú príležitosť, ale sami si ju vytvorili, ZŠ Dubová v Bratislave, ktorá u žiakov rozvíja inkluzívne cítenie k spolužiakom a k svojmu okoliu, Turnaj mladých fyzikov, ktorý študentov vedie k špičkovým vedeckým výkonom, Slovenská debatná asociácia podporujúca kritické myslenie či Lepšia geografia, vďaka ktorej študenti prepájajú súvislosti z viacerých predmetov.

Svety vzdelávania a biznisu sa prepojili

Vyhlásením Ceny Generácia 3.0 to všetko však iba začalo. Naštartoval sa proces, ktorého cieľom je pripraviť najlepšie projekty spomedzi finalistov na šírenie. Na to je mnohokrát potrebný pohľad „zvonku“. „Organizácie či školy majú zväčša široké spektrum potrieb – od slabého marketingu, neefektívne nastavených vnútorných procesov, až po neudržateľné financovanie svojich projektov. Obyčajne však nie sú schopné medzery vo svojich projektoch samy identifikovať, a preto je nevyhnutným prvým krokom analýza potrieb,“ hovorí Barbora Pálešová, projektová manažérka pre pro bono spolupráce z Nadácie Pontis.

Preto Pontis usporiadal 3-dňové intenzívne podujatie Labák – bootcamp Generácie 3.0, na ktorom prepojil finalistov ceny s mentormi z biznisu a školstva. Výsledkom boli 2 dni plné workshopov, prezentácií, konzultácií skupinových, ale aj individuálnych konzultácií s vybranými mentormi. „Finalistov sme „vytiahli“ mimo Bratislavu, do prírody. Chceli sme, aby 2 dni využili výhradne na prácu na svojich projektoch, navzájom sa spoznali a, v neposlednom rade, aby sme im dali najavo, že si ich snahu veľmi vážime,“ vysvetľuje B. Pálešová.

Po Labáku mali finalisti jasnú predstavu, čo sú ich slabé stránky, kde treba ich projekty posilniť a naopak, kde zbytočne míňali svoju energiu a úsilie.

Mentori zo vzdelávania a biznisu, mimovládky a školy spoločne hľadali cesty, ako inovatívne vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl a zavádzať do vzdelávacieho systému. Foto: Tomáš Halász

Prvý neziskový akcelerátor

Na základe výsledkov z Labáku následne 10 projektov postúpilo do prvého nezikového akcelerátora, ktorý Nadácia Pontis štartuje už o pár dní, 18. septembra. „Spolupráca medzi projektmi a mentormi bude prebiehať podobne ako v bežných biznis akcelerátoroch, a teda projekty budú na pravidelnej báze dosahovať a reportovať zvolené míľniky, aby sa dopracovali k cieľu, ktorý si vytýčia na začiatku spolupráce,“ vysvetľuje B. Pálešová. Účastníci majú možnosť využiť konzultácie od špecialistov aj z inej oblasti ako je tá mentorova. Okrem sprevádzania organizácie individualizovaným akceleračným procesom, je teda úlohou mentora odporučiť dodatočné stretnutia so špecialistami, ktorí dokážu účastníkov posunúť bližšie k stanovenému cieľu. Pontis takéto stretnutie sprostredkuje.

Meranie dopadu

Okrem spolupráce s pro bono mentormi z firiem realizuje Pontis aj meranie dopadu vybraných projektov. Nadácia Pontis spolupracuje s odborníkmi na výskum vo vzdelávaní. Zisťujú, nakoľko vybraný vzdelávací prístup zlepšuje zručnosti, vedomosti alebo postoje. Výskumníci zisťujú tiež, nakoľko je ocenený vzdelávací prístup šíriteľný v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému. Výsledky z prvého ročníka bude Nadácia Pontis zverejňovať v októbri, pri ďalších ročníkoch to bude priebežne. „Vďaka týmto dátam dokážeme šíriť tie vzdelávacie prístupy, ktoré sú overené, funkčné a efektívne.”

EDUpointy

Aby sa prístupy dostávali čo najbližšie k čitateľom, zakladá Nadácia Pontis EDUpointy – miesta na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. „EDUpoint umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek v regióne, zdieľanie príkladov najlepšej praxe, diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. Nachádzajú tu pozitívne príklady vo vzdelávaní,“ vysvetľuje N. Maur. Vlani v novembri vznikol prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene. Vytvorili ho spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút). „Program EDUpointov sa skladá zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie,“ dodáva N. Maur.

V ďalších ročníkoch chce Nadácia Pontis posilniť prácu s finalistami Ceny Generácia 3.0. Najmä v bootcampe pri hľadaní ciest, ktoré pomôžu občianskym organizáciám a školám začať šíriť ich vzdelávací prístup, alebo pripraviť plán, na základe ktorého budú môcť expandovať na viac škôl. Následný akcelerátor organizáciám ponúkne nástroje expertnej pomoci, aby realizácia týchto plánov na šírenie prebehla čo najúspešnejšie.

Nenechajte si ujsť aj