Búrajú predsudky. Nielen muži môžu byť programátori

Búrajú predsudky. Nielen muži môžu byť programátori

Chceli skvalitniť hodiny informatiky, motivovať žiakov i pomôcť učiteľom, ktorí si s programovaním nevedeli rady. V technologickej firme Accenture preto vytvorili projekt SCode a do základných škôl poslali svojich zamestnancov. Učiteľov už tri roky školia, ako môžu informatiku učiť lepšie. Alena Kanabová a Martina Pometlová z Accenture tvoria projekt od jeho začiatku a venujú sa mu často popri svojej práci a vo voľnom čase.

Ako vlastne tento nápad vznikol? Alena Kanabová: V rámci kampane Hour of Code  sme našim zamestnancom dali možnosť na základnej škole odučiť jednu hodinu programovania pomocou stránky Code.org. Prvýkrát sme sa zapojili pred dvoma rokmi a ohlasy boli veľmi pozitívne. Bolo to výborné, príďte ešte niekedy, hovorili nám v školách. Martina Pometlová:  A mohli by ste ísť ešte aj do ďalšej a ďalšej triedy, vyzývali nás. Vtedy sme si uvedomili, že také kapacity nemáme a zároveň odučiť jednu hodinu v jednej triede je relatívne málo na…

Zobraziť celý článok

Ako vlastne tento nápad vznikol?

Alena Kanabová: V rámci kampane Hour of Code  sme našim zamestnancom dali možnosť na základnej škole odučiť jednu hodinu programovania pomocou stránky Code.org. Prvýkrát sme sa zapojili pred dvoma rokmi a ohlasy boli veľmi pozitívne. Bolo to výborné, príďte ešte niekedy, hovorili nám v školách.

Martina Pometlová:  A mohli by ste ísť ešte aj do ďalšej a ďalšej triedy, vyzývali nás. Vtedy sme si uvedomili, že také kapacity nemáme a zároveň odučiť jednu hodinu v jednej triede je relatívne málo na dosiahnutie skutočného efektu.  Chceli sme nielen nadchnúť deti, ale celkovo zlepšiť úroveň informatiky a dať učiteľom nástroje, ktoré vedia využívať počas roka, dvoch, troch. Preto sme sa rozhodli neučiť priamo deti, ale začať školiť učiteľov.

Tým ste sa pomerne výrazne odlíšili od iných podobných projektov. Potrebovali učitelia takúto pomoc?

M.P.: Na Slovensku existuje veľa skvelých učiteľov, ktorí informatiku vedia žiakom výborne vysvetliť, vedia, čo majú učiť a ako.  Na základe našich doterajších skúseností však existuje ešte väčší počet učiteľov informatiky, ktorí v tomto predmete trochu tápu. Mnohí sa rekvalifikovali na informatiku napríklad z výtvarnej výchovy len pred pár rokmi, iní sú napríklad v pokročilom veku a všetky veci sa často musia učiť za pochodu spoločne so žiakmi. Veci sa menia veľmi rýchlo a s novými technológiami mnohí z nich nedokážu udržať krok.

My sme im priniesli bezplatný online nástroj, už spomínanú stránku Code.org a učíme ich, ako s týmto nástrojom efektívne pracovať. Na stránke učitelia nájdu všetko pripravené na to, aby dokázali hodinu odučiť. Vytvoria si len užívateľské konto, definujú triedu so žiakmi a cvičenia prispôsobené jednotlivým úrovniam majú spolu s vysvetleniami už nachystané. Nemusia vymýšľať novú látku a iba nasledujú kurikulum, ktoré im stránka ponúka.

A.K.: Chceli sme učiteľom ukázať, ako môžu urobiť hodiny zaujímavejšími. Aby sa žiaci neučili iba písať vo Worde, kresliť v Painte či vyrábať Power Point prezentáciu, ale naozaj pochopili, o čom je programovanie. A uvedomili sme si, že web, ktorý ponúka kampaň Hour of Code, môžu učitelia využívať nielen jednorazovo v decembri, kedy kampaň prebieha, ale kontinuálne počas celého školského roku a v rámci bežných hodín.

Školy majú zároveň možnosť medzi sebou súťažiť a tie najaktívnejšie môžu vyhrať sady programovateľných robotov. Aj to im umožňuje ďalej zlepšovať výučbu informatiky.

Accenture s projektom S♥CODE získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii Sociálne inovácie. Alena Kanabová (druhá zľava) a Martina Pometlová (štvrtá zľava). Foto: Tomáš Halász.

Povedzme si viac o stránke Code.org,  Ako funguje?

A.K.: Celá Hour of Code kampaň je postavená na témach, ktoré deti zaujímajú. Majú vykonávať úlohy v prostredí napríklad filmových Star Wars, rozprávky Frozen či hry Minecraft, preto vlastne nemajú ani pocit, že sa učia. Je to pre nich hra. Riešia zadania, kedy sa má jedna postavička dostať z bodu A do bodu B a pritom sa vyhnúť nejakým prekážkam. Napríklad pospájajú príkazy prostredníctvom ktorých postavička pôjde tri kroky dopredu, dva kroky doprava a potom sa zvrtne. Učia sa základným konceptom programovania a tvoria algoritmy jednotlivých krokov.

M.P.: Neučia sa teda ťukať do počítača a písať v programovacom jazyku, ale využívajú tzv. block-based coding. Namiesto písania príkazov usporadúvajú za sebou bloky, v ktorých sú príkazy už uvedené.  A keď zvládnu ten ktorý level, obťažnosť stúpa a už sa začínajú používať príkazy ako „Opakuj“ alebo podmienky typu „Ak sa stane to a to, urob toto“. Túto logiku dokáže pochopiť dieťa už na prvom stupni základnej školy, dokonca aj v predškolskom veku. A keď ju pochopí, jednoducho sa v budúcnosti naučí akýkoľvek programovací jazyk.

A.K.: A to, že sa naučia logicky a analyticky myslieť, im pomôže nielen v samotnom programovaní, ale i v bežnom živote pri uplatnení sa aj v iných oblastiach. 

Prvé školenia učiteľov ste organizovali na jar 2016. Aké boli začiatky?

M.P.: Prvý rok sme zorganizovali školenia iba v Bratislave v našich priestoroch. Po pozitívnej spätnej väzbe od učiteľov sme sa počas školského roku 2016/2017 rozhodli ísť aj do regiónov. V každom krajskom meste sme v spolupráci s Nadáciou Pontis našli školu, ktorá bola ochotná poskytnúť svoje priestory a tam sme pozvali učiteľov z daného regiónu. Keď sme školy o tomto školení informovali, záujem bol hneď taký veľký, že sme museli zdvojnásobiť kapacitu. Z jedného školenia boli dve a v momente obsadené.

Tento rok sme šli znova do regiónov, ale posunuli sme sa do iných miest a máme už pokrytých viac ako desať percent škôl na Slovensku. Niektorí učitelia, ktorým riaditeľ neschváli služobnú cestu, na školenia cestujú na vlastné náklady a navyše vo svojom voľnom čase. Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa snažia a hľadajú spôsoby, ako učiť lepšie. Veľmi si ich za to ceníme. Pre tých, ktorí si neskôr chcú vedomosti obnoviť, sme vytvorili inštruktážne online video alebo nám môžu kedykoľvek napísať na emailovú adresu zriadenú na tento účel.

A.K.: Školiť pritom učiteľov chodia naši zamestnanci, ktorí často ani nie sú programátori a tému si tiež musia sami vo voľnom čase naštudovať. Do regiónov cestujú vo dvojiciach a často si vyberajú školy, kde predtým sami študovali. Vracajú sa do práce s tým, že takáto skúsenosť bola pre nich veľmi obohacujúca.

Školenie učiteľov v Nitre. Foto: Accenture

Zaujímavosťou je, že sa pri výučbe informatiky špeciálne zameriavate na dievčatá. Prečo?

A.K.: Pretože technické smery študuje minimum dievčat. Nie je to problém len našej krajiny, ale na Slovensku je pálčivejší ako inde. Z pohľadu pracovného trhu patria ženy k  marginalizovaným skupinám, ktoré sú najviac ohrozené digitálnou ekonomikou. My chceme zmeniť ich postavenie na trhu práce, pretože tí, ktorí už dnes so svojimi digitálnymi zručnosťami nestíhajú, budú o pár rokov skutočne veľmi zaostávať.

A práve práca s dievčatami do veku 12 či 13 rokov je veľmi dôležitá, lebo práve vtedy majú vysokú šancu prekonať svoje predsudky voči práci v IT sektore. A tie predsudky tam naozaj sú. Formuje ich prostredie, v ktorom dievčatá vyrastajú, rodina, škola. Koľko z nás sa stretlo s tým, že nám niekto povedal: Ty si dievča, choď radšej robiť niečo iné.

Sú dievčatá na rovnakej štartovacej pozícii ako chlapci?

A.K.: Väčšinou nie. Keďže chlapci odmalička inklinujú k počítačovým hrám, sú zvyknutí s technológiami pracovať, skúšať rôzne veci, neboja sa. Prístup dievčat je trochu iný a keď na začiatku neuspejú a zistia, že ich spolužiak má bohatšie znalosti, povedia si, že sa radšej ani nejdú snažiť.

My si myslíme, že ak učitelia pritiahnu k informatike deti už v rannom veku bez rozdielu pohlavia, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa aj v budúcnosti budú orientovať týmto smerom. Nám sa dokonca potvrdilo, že dievčatá majú často aj lepšie výsledky ako chlapci. Pri hodnotení a odmeňovaní najaktívnejších žiakov sme totiž celkovo udelili viac diplomov práve dievčatám.

M.P.: Jeden učiteľ nám raz v rámci spätnej väzby napísal, že má takú talentovanú žiačku, ktorej nemá dať aké cvičenia, lebo všetky už vyriešila. Pritom predtým vôbec netušil, že by mala o informatiku záujem.

  • 31 školení v 13 mestách po celom Slovensku
  • 341 vyškolených učiteľov z 200 škôl
  • viac ako 10 000 zapojených žiakov
  • 80 najaktívnejších dievčat a 77 chlapcov spravili jednotlivo viac ako 300 cvičení

To je úžasné. Viete, ako projekt pomáha aj iným žiakom?

M.P.: Učitelia nám tiež napísali napríklad o žiakoch, ktorí mali problémy s matematikou a zrazu v nej začali byť úspešní. Zistili, že vedia byť v niečom dobrí, bol to pre nich skvelý pocit a to ich motivovalo zlepšiť sa aj v iných predmetoch.

A.K.: Tento nástroj je pritom využiteľný aj pre prácu so žiakmi, ktorí majú poruchy učenia a v niektorých oblastiach zaostávajú. Idú si vlastným tempom a dokážu svoj úspech sami vyhodnotiť. Do programovania sa úspešne zapojili napríklad aj žiaci z osobitných škôl či deti s dysgrafiou. 

Čo chystáte do budúcnosti v rámci projektu?

 M.P.: Plánujeme spoluprácu s inými firmami, ktoré by ponúkli svojich školiteľov a mohli by sme školenia obsahovo aj kapacitne rozšíriť. Na základe odozvy od učiteľov chceme tiež školiť nielen to, čo učiť, ale aj ako a obsah plánujeme viac prispôsobiť učebným osnovám. Tiež by sme radi vstúpili do diskusie o ich obsahu.

A.K.: Stránka Code.org je v angličtine, takže momentálne ju naši zamestnanci vo voľnom čase prekladajú do slovenčiny. A pripravujeme tiež rozšírenie projektu na stredné školy. Tento rok zatiaľ pilotne spúšťame v spolupráci s organizáciou Aj Ty v IT krúžok pre dievčatá vo veku od 12 do 16 rokov, ktoré budeme učiť pokročilejšie koncepty programovania. Následne by sme obsah chceli priniesť učiteľom žiakov vyšších vekových kategórií na základných a stredných školách.

Nechceme však deti iba učiť programovať, ide nám o to, aby sa naučili ovládať moderné technológie. Je jedno, či budú žiaci v budúcnosti lekármi, učiteľmi alebo farmármi, každý bude musieť nejakým spôsobom pracovať s technológiou. Podľa nášho prieskumu až 65 percent detí, ktoré dnes nastupujú na základnú školu, bude mať zamestnanie, ktoré dnes ešte ani neexistuje. A aj takto im chceme pomôcť sa na trhu práce v budúcnosti uplatniť.

Nenechajte si ujsť aj