Manažovať šťastie vo firme? Dôležité je pozorne počúvať

Manažovať šťastie vo firme? Dôležité je pozorne počúvať

Hovorí vám niečo názov pozície „happiness manažér“, teda manažér šťastia? Hoci to môže znieť úsmevne, vo viacerých slovenských firmách je táto pozícia realitou U nás často chýbajú významove ekvivalenty, no voľne preložené, ide o človeka, ktorý vytvára produktívne prostredie a stará sa o spokojnosť tímu. Happiness manažéra má aj Slido, spoločnosť známa vďaka rovnomennej aplikácii, cez ktorú môžu účastníci eventov bez ostychu klásť otázky. O čo sa teda stará manažér šťastia, aký má takáto pozícia zmysel? A prečo sú v Slido dôvera a zodpovednosť na prvom mieste?

Začalo to praktickými vecami – objednaním ovocia pre kolegov, skrášlením a zútulnením spoločných priestorov. Vo firme o 15-tich zamestnancoch sa ľudské zdroje riadia veľmi jednoducho. Kolegovia si navzájom všetko povedia, nie je teda treba zavádzať žiadne procesy. Čo však v prípade, že za 3 roky počet zamestnancov vzrastie na vyše 100? Princípy by mali ostať, myslí si Martin Šramko, ktorý vo firme Slido zastáva pozíciu happiness manažéra a stará sa tak o spokojnosť svojich kolegov a kolegýň. Šťastný v práci? „Je otázka, čo znamená byť…

Zobraziť celý článok

Začalo to praktickými vecami – objednaním ovocia pre kolegov, skrášlením a zútulnením spoločných priestorov. Vo firme o 15-tich zamestnancoch sa ľudské zdroje riadia veľmi jednoducho. Kolegovia si navzájom všetko povedia, nie je teda treba zavádzať žiadne procesy. Čo však v prípade, že za 3 roky počet zamestnancov vzrastie na vyše 100? Princípy by mali ostať, myslí si Martin Šramko, ktorý vo firme Slido zastáva pozíciu happiness manažéra a stará sa tak o spokojnosť svojich kolegov a kolegýň.

Šťastný v práci?

„Je otázka, čo znamená byť šťastný – pre nás to nie je ten, čo sa usmieva a tlieska rukami. Šťastný zamestnanec je ten, kto je uspokojený vo svojej práci, dokáže dlhodobo podávať dobrý výkon, cíti sa pri tom dobre, robí to, čo má zmysel preňho, ale aj pre firmu,“ objasňuje M. Šramko. Podľa neho to zároveň zahŕňa aj v akých priestoroch ľudia pracujú, či majú všetko, čo pre svoj výkon potrebujú, ale i to, ako sa stotožňujú s firemnou kultúrou.

Jedným z predpokladov, aby sa zamestnanci cítili vo firme dobre, sú pohodlné a vzdušné priestory. Foto: Slido/Juraj Volko

Na spokojnosti kolegov a kolegýň nepracuje sám, za posledné roky sa na oddelení ľudských zdrojov vytvoril tím 6 ľudí, ktorí majú na starosti riadenie ľudských zdrojov, ale aj internú komunikáciu.  „Našou hlavnou úlohou je vytvárať prostredie, kde môže tím poddávať výnimočné výkony, aby nemusel míňať energiu na veci, ktoré mu berú pozornosť. To ide ruka v ruke s odbúravaním nadbytočných prekážok, či už byrokratických alebo funkčných, ako napríklad správny dizajn kancelárskych priestorov,“ objasňuje M. Šramko.

Čo manažuje happiness manažér

Martin sa v minulosti zaujímal najmä o to, ako sa ľuďom v Slido pracuje a čo potrebujú k lepšiemu výkonu. Zameriaval sa tiež na to, aby identifikoval témy, ktoré sú v danom čase pre zamestnancov aktuálne, a aby im porozumel a vedel napomôcť ich vyriešeniu. Na to mu slúžili individuálne rozhovory s rôznymi kolegami. Buď za ním prišli sami, alebo si ich vytipoval ako tých, ktorí ho v konkrétnej téme vedia posunúť ďalej. Jedným dychom však dodáva, že ak by na to bol sám, nebolo by to dostačujúce. Na dobré riešenie je potrebná spolupráca všetkých – od zamestnancov, cez ich tímlídrov, až po najvyššie vedenie.

Šťastný zamestnanec je ten, kto je uspokojený vo svojej práci, dokáže dlhodobo podávať dobrý výkon, cíti sa pri tom dobre, robí to, čo má zmysel preňho, ale aj pre firmu.

Keďže Martin je zároveň vyštudovaný interiérový dizajnér, ďalšou časťou jeho práce bola starostlivosť o pracovné priestory, ktorá v súčasnosti tvorí väčšinu jeho náplne.

Vytvoriť takúto pozíciu má podľa neho zmysel, keďže je pre firmu je dôležité, aby sa v nej ľudia cítili komfortne a mali všetko, clo potrebujú k tomu, aby sa im dobre a efektívne pracovalo.

Detox od práce si ordinuje každý sám

 V Slido sa riadia 3 hodnotami, ktoré idú  naprieč všetkými aktivitami firmy. „We care“ hovorí o tom, aby sa ľudia zaujímali o seba navzájom, ale aj o to, čo sa vo firme deje; „Don’t stop“ zase odráža snahu neustále vylepšovať, čo sa vylepšiť dá – od produktu, až po medziľudské vzťahy. Treťou hodnotou je „Simply clever“, čiže snaha o to, aby všetko, čo ľudia robia, dávalo zmysel. A práve v poslednej hodnote vidí M. Šramko aj prevenciu voči vyhoreniu, či snahu o mentálny detox, ak je potrebný. Nemá totiž zmysel, aby ľudia pracovali až za svoju hranicu, keďže vo výsledku to poškodí nielen ich samotných, ale aj firmu.

Veríme, že keď dáš ľuďom priestor pracovať samostatne, slobodne a zodpovedne, naučíš ich takémuto prístupu, tak je to dlhodobo udržateľné.

„Náš postoj k work life balance je taký, že každý človek je zaň zodpovedný sám a ak je treba pomoc, poskytneme potrebnú podporu,“ uvádza M. Šramko a dodáva: „Chceme, aby človek mal sám nad ním svoju moc, aby si ho vedel sám nastaviť, samozrejme v spolupráci so svojím tímom. Vnímame, že vo firme máme rôzne typy ľudí –  od tých, ktorí majú rodinu, záväzky a nemôžu tu byť od rána do noci, až po tých, ktorí sú napríklad po škole a vyslovene chcú zamakať, nechceme im klásť polená pod nohy.“

Foto: Slido/Juraj Volko

Ako hovorí, nechcú nastavovať plošné pravidlá, pretože je pre nich dôležité rešpektovať individuálne nastavenie a záujmy každého zamestnanca či zamestnankyne. Neznamená to však, že ich v tom nechávajú samých. Je úlohou každého tímlídra kontrolovať, v akej kondícii sú jeho ľudia a či nepotrebujú podporu alebo usmernenie.

V minulosti sa vyskytol prípad, že zamestnanec niekoľko mesiacov intenzívne pracoval na novom projekte. Po jeho ukončení si vypýtal viacmesačné voľno, aby sa dokázal zregenerovať. Bez problémov ho dostal.

Dôvera a zodpovednosť na prvom mieste

Slido bol ešte v nedávnych rokoch startup, dnes sa, vzhľadom na počet zamestnancov, radí k stredným firmám. Je takýto prístup udržateľný aj pri ďalšom raste firmy? „Veríme, že keď dáš ľuďom priestor pracovať samostatne, slobodne a zodpovedne, naučíš ich takémuto prístupu, tak je to dlhodobo udržateľné. Keby sme sa snažili neustále nastavovať zákony, pravidlá, príkazy a zákazy, tak zamestnanec možno prestane rozmýšľať, len sa bude snažiť všetko dodržiavať. A to nikam nevedie, takú firmu nechceme,“ hovorí M. Šramko. Zamestnancovi preto dávajú súbor odporúčaní, ako v danej situácií postupovať, je však na jeho uvážení, ako bude konať. Jediná podmienka je, aby neohrozil biznis alebo svojich kolegov.

Napríklad, jedno z prvých všeobecných odporúčaní je porozprávať sa so svojím tímlídrom a snažiť sa s ním situáciu vyriešiť. „Naša skúsenosť je väčšinou dobrá. Keď máš vo firme dobrých ľudí, tak sa úprimne snažia takýto prístup nezneužiť. Samozrejme, môže niečo vystreliť – vtedy je lepšie sa s človekom osobne porozprávať predtým, než nastavíme nejaké pravidlo pre celú firmu,“ vysvetľuje M. Šramko.

Kľúčové je, aby zamestnanci mali informácie

Ďalšou súčasťou starostlivosti o zamestnancov je ich pravidelné informovanie o dianí vo firme. Slido na to využíva viacero nástrojov. Každý pondelok ráno sa zamestnanci stretnú na spoločnom „Monday morning meeting“, na ktorom si prechádzajú udalosti posledného týždňa, ako aj to, čo firmu čaká v tom nasledujúcom.

Foto: Slido/Juraj Volko

Raz mesačne, spravidla v piatok poobede, zase prebieha ďalšie spoločné stretnutie. Obsahom je informovanie o novinkách – o tom, ako sa mení firma personálne, ale aj ako sa mení samotný nástroj, na ktorom je postavený biznis. Súčasťou je zároveň možnosť opýtať sa výkonného riaditeľa akúkoľvek otázku z ktorejkoľvek oblasti.

2-krát v roku tiež odchádza celá firma spoločne na stretnutia mimo kancelárie, ktoré majú okrem pracovného aj tímbildingový rozmer. Spokojnosť zamestnancov si Slido tiež sleduje vďaka barometru – čo je set otázok, ktorý posielajú zamestnancom raz za kvartál. Ak sa v niektorej oblasti objavia nižšie čísla, „pátrajú“ po tom, čo je za tým.

Na všetkých meetingoch sa zúčastňuje aj CEO, a podľa možností sa zároveň pripájajú aj kolegovia z ďalších častí sveta – San Francisca, Londýna a Bali.

A aké sú benefity takéhoto prístupu? „Hlavnou výhodou je, že ľudia sú zosúladení, „na jednej vlne“ v tom, na čom firma pracuje, pretože náš biznis je dynamický, veľa vecí sa často mení, a preto potrebujeme, aby boli ľudia informovaní. Ďalšou veľkou výhodou je budovanie tímov a vzťahov v tíme, a to nám funguje veľmi dobre,“ uzatvára M. Šramko.

Nenechajte si ujsť aj