Plavecká škola, v ktorej sú úspechy na 2. mieste

Plavecká škola, v ktorej sú úspechy na 2. mieste

Hovoria, že ak ich žiak – plavec, získa medailu, je to pre nich čerešnička na torte. Hlavnú pozornosť totiž sústredia na to, aby v dieťati vzbudili radosť zo športu. Napriek tomu má žilinská firma Nereus, ktorá vyučuje plávanie, „na svedomí“ viacero plaveckých hviezd. Receptom na úspech je dieťa, ktoré sa cíti rešpektované. Nereus je tak príkladom zodpovedného podnikania pri práci s deťmi napríklad aj z rôznych prostredí.

Foto: Nereus Už 20 rokov sa Nereus, ktorý je zároveň plaveckou školou aj plaveckým klubom, snaží prinášať deťom radosť zo športu. Uvedomuje si pritom, že to, ako s dieťaťom pracujete, ho môže ovplyvniť na celý život. „Na začiatku bola polemika, či je pre nás z dlhodobého hľadiska dôležitý výkon a výsledok, alebo je hlavnou hodnotou dieťa ako človek – to, čo z neho vyrastie a ako sa bude vedieť vyrovnávať s vecami, ktoré ho v živote stretnú,“ približuje prvotné myšlienky vzniku Peter…

Zobraziť celý článok
Foto: Nereus

Už 20 rokov sa Nereus, ktorý je zároveň plaveckou školou aj plaveckým klubom, snaží prinášať deťom radosť zo športu. Uvedomuje si pritom, že to, ako s dieťaťom pracujete, ho môže ovplyvniť na celý život. „Na začiatku bola polemika, či je pre nás z dlhodobého hľadiska dôležitý výkon a výsledok, alebo je hlavnou hodnotou dieťa ako človek – to, čo z neho vyrastie a ako sa bude vedieť vyrovnávať s vecami, ktoré ho v živote stretnú,“ približuje prvotné myšlienky vzniku Peter Fiabáne, zakladateľ spoločnosti a riaditeľ športového klubu Nereus. Spolu s trénermi sa zhodli, že základnou hodnotou ich podnikania bude rešpektované dieťa, ktoré je prijaté také, aké je. Aj za tento prístup nedávno získali ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Cena verejnosti, ktorú udeľuje Nadácia Pontis zodpovedným firmám.

Aj keď dieťa nedosahuje želané výsledky, má právo ostať v Nereuse a plávať pre svoju radosť.

Výkony nie sú najpodstatnejšie

„V tomto sa odlišujeme od množstva klubov, ktoré fungujú štýlom stíhaš – ideš ďalej, nestíhaš – odchádzaš,“ hovorí P. Fiabáne. Aj keď dieťa nedosahuje želané výsledky, má právo ostať v Nereuse a plávať pre svoju radosť. Na druhej strane deti, ktorým sa darí, sú motivované k stále lepším výkonom napríklad tým, že im klub vytvorí podmienky pre hĺbkovejší tréning. Nereus sa tak môže pýšiť viacerými úspechmi na špičkovej úrovni.

„Pre nás je však úspech nielen víťazstvo na medzinárodnej úrovni, ale aj to, že máme dobré vzťahy vybudované na dôvere. Možno by sme tvrdším prístupom mali o pár medailí viac, ale takto okolo nás vzniká komunita. Naši žiaci sa ku nám stále vracajú ako dobrovoľníci, rozhodcovia či tréneri. Vďaka tomu môžeme robiť aj veci, ktoré bežné plavecké kluby nerobia,“ vysvetľuje P. Fiabáne.

Foto: Nereus

Kľúčoví sú tréneri

Takýto prístup je v prostredí športu, kde je vysoká miera súťaživosti a veľmi častá túžba po víťazstve, náročný. P. Fiabáne priznáva, že trénerove osobné ambície občas zvíťazia. „Keď zistíme, že nedodržiava naše hodnoty, vyvodzujeme dôsledky,“ hovorí.

Na druhej strane sa o trénerov snaží firma  starať v čo najvyššej možnej miere. Jej stratégia je totiž na angažovaných tréneroch postavená. Väčšina z nich vo firme pracuje od jej vzniku a deklarované hodnoty sami sformulovali. Ďalší vzišli z radov vlastných žiakov, takže je pre nich prirodzené odovzdávať ďalej to, čo dostali.

Aby sa pri výkone práce cítili dobre, Nereus sa im snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky. „Sme malá a nie bohatá firma, ale snažíme sa, aby tréner cítil, že si ho vážime,“ uvádza P. Fiabáne. Začína to zabezpečením oblečenia potrebného pre prácu a pokračuje cez otvorenú a priateľskú komunikáciu až po oslavu narodenín, organizovanie firemných podujatí a podobne. „Snažíme sa vytvoriť nielen pracovný vzťah, ale najmä priateľský,“ dodáva P. Fiabáne.

Foto: Nereus

Rodičia musia byť informovaní

Ďalšou dôležitou časťou je práca a komunikácia s rodičmi. Nereus organizuje pravidelné stretnutia, kde ich informuje o splnených i predpokladaných plánoch a cieľoch. Nezvyčajné nie sú ani osobné konzultácie s trénermi. „Dôvera je pre nás veľmi dôležitá a uvedomujeme si, že ju treba budovať. Rodičia sa menia, preto je práca s nimi neustály proces,“ vysvetľuje P. Fiabáne.

Podporujú aj deti zo znevýhodnených podmienok

Medzi deťmi, ktoré prichádzajú na kurzy plávania sa v mnohých prípadoch nachádzajú aj také, ktorým finančná situácia nedovoľuje hradiť plnú výšku nákladov. „Pokiaľ začne dieťa chodiť na kurzy a objavia sa problémy tohto typu, snažíme sa nájsť vhodné riešenia,“ vysvetľuje P. Fiabáne. Stáva sa tak, že rodičom sa vytvorí splátkový kalendár, prípadne sa časť nákladov aj odpustí. Obdobná spolupráce prebieha napríklad aj s krízovým strediskom Náruč. Kým v minulosti nemali takéto prípady zakotvené v žiadnych pravidlách, a podľa slov P. Fiabáne bolo takýto ústretový prístup prirodzený, dnes sa snažia o vytvorenie špeciálneho programu. V rámci neho chcú deťom v zložitej situácii proaktívne ponúkať možnosť trénovať u nich za zvýhodnené ceny.

K obdobnému zmýšľaniu Nereus motivuje aj rodičov či trénerov. Počas vianočného večierka totiž každoročne prebieha finančná zbierka, ktorej výťažok putuje pre Nadáciu Krajina harmónie.

Nenechajte si ujsť aj