Chceli zamestnancom pomôcť získať viac času pre dieťa. V areáli im zriadili škôlku

Chceli zamestnancom pomôcť získať viac času pre dieťa. V areáli im zriadili škôlku

Zvládnuť logistiku nosenia a vyzdvihovania detí po vyučovaní je výzva takmer pre každého rodiča, ktorý pracuje na plný úväzok. Za kvalitnou škôlkou či školou pritom dochádza neraz aj hodiny. Uľahčiť túto situáciu svojim zamestnancom sa ráznym spôsobom podujala firma Slovnaft. V tesnej blízkosti svojho areálu zriadila jasle, škôlku i školu.  Zároveň vkladá značné úsilie do toho, aby tieto zariadenia kvalitou nezaostávali za najlepšími.

Prvotnou motiváciou pre založenie jaslí a škôlky bolo prispieť k zladeniu pracovného a rodinného života a uľahčiť rodičom situáciu pri odvážaní a vyzdvihovaní detí popri práci. Takéto praktické riešenie umožňuje napríklad to, že môžu k deťom, v prípade nevyhnutnosti, kedykoľvek odbehnúť. „Rodičia si našu škôlku vyberajú zvyčajne na základe odporúčaní od kolegov či známych. Páči sa im najmä rodinná atmosféra a osobný prístup,“ vymenováva prednosti Slovnaftáčika Dana  Galková, riaditeľka podnikových služieb Slovnaftu. Z vlastnej skúsenosti to potvrdzuje i  zamestnankyňa Hana Kukučková: „Syna každé ráno privítali kuchár i upratovačka,…

Zobraziť celý článok

Prvotnou motiváciou pre založenie jaslí a škôlky bolo prispieť k zladeniu pracovného a rodinného života a uľahčiť rodičom situáciu pri odvážaní a vyzdvihovaní detí popri práci. Takéto praktické riešenie umožňuje napríklad to, že môžu k deťom, v prípade nevyhnutnosti, kedykoľvek odbehnúť.

„Rodičia si našu škôlku vyberajú zvyčajne na základe odporúčaní od kolegov či známych. Páči sa im najmä rodinná atmosféra a osobný prístup,“ vymenováva prednosti Slovnaftáčika Dana  Galková, riaditeľka podnikových služieb Slovnaftu. Z vlastnej skúsenosti to potvrdzuje i  zamestnankyňa Hana Kukučková: „Syna každé ráno privítali kuchár i upratovačka, s ktorou sa dokonca postískal. A keď ako trojročný zo Slovnaftáčika odišiel, pani učiteľka mi po týždni písala, ako sa mu v novej škôlke darí,“ dodáva.

V porovnaní s podobnými zariadeniami Slovnaftáčik kladie dôraz viac na to, aby sa dieťa rýchlejšie adaptovalo a cítilo sa v škôlke dobre. „Najviac sa tešíme tomu, že deťom sa poobede ani nechce odísť,“ hovorí nadšene D. Galková.

Aj pre širokú verejnosť

 Škôlka dbá na malé počty detí v triede. Na jednu učiteľku pripadá 6 až 7 detí a v jasliach 4 až 5. Slovnaftáčik navštevuje aktuálne 80 detí v piatich triedach. Väčšinu – tri pätiny z nich, tvoria deti zamestnancov firmy. Ak to však kapacita umožňuje, radi medzi seba prijímajú i tie deti, ktorých rodičia v Slovnafte nepracujú. Napríklad v lete, keď má väčšina škôlok mesiac prázdniny, Slovnaftáčik funguje aj naďalej. Do jednej spoločnej triedy prichádzajú vtedy i deti, ktoré sú počas roka zapísané do iných škôlok.

Foto: Slovnaft

Malí Slovnaftári

„Je našou prirodzenou túžbou budovať vzťah detí k Slovnaftu, keďže tu vo väčšine prípadov pracujú ich rodičia. Deti doslova vyrastajú so Slovnaftom. Vytvárame komunitu, ktorej sme blízki,“ hovorí D. Galková. Okrem jaslí a materskej školy prevádzkuje Slovnaft i prvý stupeň základnej školy. Radi by ju však rozšírili až po deviaty ročník. „Naším cieľom je vychovávať žiakov, ktorých budeme môcť nasmerovať napríklad na štúdium na strednej odbornej škole chemickej či neskôr na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity,“ referuje o plánoch do budúcnosti D. Galková.

Po anglicky ako „native speaker“

Predškolský vek je jedinečný čas naučiť sa cudzí jazyk prirodzenou komunikáciou s tzv. ‘native speakers‘, čiže s ľuďmi, pre ktorých je angličtina či maďarčina materinským jazykom. Práve oni vyučujú v Slovnaftáčiku oba jazyky niekoľkokrát do týždňa. Okrem porozumeniu cudzej reči učia deti aj správny prízvuk. D. Galková upozorňuje na to, že deti jazyky nasávajú pri hre, takzvanou naratívnou metódou, ako špongia. Učia sa rýchlo a neskôr v škole im ide učenie jazyka rýchlejšie.  „Ani materinskú reč sa predsa nemusíme učiť po slovíčkach, ale osvojíme si ju úplne prirodzene,“ vysvetľuje. Potvrdzuje to i H. Kukučková, ktorá si spomína na to, že jej syn vedel farby po anglicky vymenovať dokonca skôr ako po slovensky.

Miesto s tajnými zákutiami v prírode

„Možno sa niekomu môže zdať, že lokalita v okolí Slovnaftu nie je veľmi atraktívna, ale skrýva v sebe nespočetné množstvo aktivít – deti napríklad obľubujú prechádzky pri Malom Dunaji,“ prezrádza D. Galková. Nie sú to však jediné pohybové aktivity. Dvakrát do roka sa napríklad priamo v priestoroch Slovnaftu konajú plavecké výcviky s profesionálnymi trénermi. „Tým, že tu máme vlastnú plaváreň, nemusia rodičia platiť cestovné lístky na autobusy a kurzy sú tak podstatne lacnejšie. Deti sa navyše nemusia presúvať po meste. Okrem toho môžu využívať i športové ihrisko a bežeckú dráhu priamo v areáli.“

Aktivity šité každému dieťaťu na mieru

Slovnaftáčik sa snaží rozvíjať široké spektrum zručností detí, keďže každé je niečím jedinečné – niektoré inklinujú k športu, iné zas k výtvarnej výchove – rôzne aktivity pomáhajú podchytiť ich v tom, v čom sú dobré. Záujmové krúžky vedú špecializovaní externí lektori, nie samotné pani učiteľky. Pri rôznorodých športových (detská jóga, futbal, korčuľovanie), ale i umeleckých aktivitách (tanečný krúžok, colour kids, krúžky Montessori, hra na hudobné nástroje), tak zaisťujú ich odbornosť.

Každý týždeň je zameraný i tematicky – napríklad pri rôznych sviatkoch – Veľkej noci či Vianoc, si deti pripravia pre rodičov a starých rodičov pásmo básničiek či pesničiek. Deti sa už venovali napríklad ročným obdobiam – na jeseň vyrábali šarkany, na jar zase Morenu; ďalšími okruhmi boli sadenie ovocia či zeleniny, ale i čistenie si zubov a ľudské telo, keď si postupne vytvorili mapu celého tela človeka.

Rodičia veľmi oceňujú i reporty, ktoré im zo škôlky každý týždeň posielajú. Nájdu v nich informácie i s fotografiami o tom, ako prebiehala výuka, čo presne deti robili, do akých aktivít a krúžkov sa zapojili. Rodičia dostávajú na e-mail i jedálne lístky, aby presne vedeli, ako sa ich deti počas dňa stravovali.

Nielen zábava, ale aj prvé povinnosti

Hodnoty, na ktoré vo výchove v Slovnaftáčiku nedajú dopustiť, sú komunikácia, úcta, láska, tolerancia, tímová práca, ako i akceptácia pravidiel slušného správania. „Dáva im to dobrý základ do života,“ hovorí p. Galková. Výnimočne sa deti v škôlke starajú o zvieratká – korytnačku, andulky, zajačika či rybičky. Buduje to ich vzťah k živým tvorom a navyše sa učia pocitu zodpovednosti – o zvieratká sa musia postarať a nakŕmiť ich. Následne aj v domácom prostredí vedia, že ak majú napríklad psíka, budú sa musieť oňho starať. Okrem toho majú v Slovnaftáčiku aj vlastnú záhradku, kde sadia rôzne druhy zeleniny a ovocia. Deti sa tak formou hry učia aj určitým povinnostiam, samozrejme prispôsobeným ich veku.

Foto: Slovnaft

Odpočinok po práci hneď vedľa škôlky

O tom, čo všetko sa skrýva za bránami firmy Slovnaft a aké benefity ponúka, vedia najviac práve jej zamestnanci. Asi málokto okrem nich tuší, že vo Vlčom hrdle sa pracovníci tohto podniku vlastnoručne podieľali na rekonštrukcii starej budovy jedálne, aby tam neskôr mohli otvoriť polyfunkčné športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX, ktoré vzniklo hneď vedľa Slovnaftáčika. „Bolo to neuveriteľné spojenie – nikto sa nepýtal, čo za to dostane,“ rozpráva D. Galková o tom, ako „slovnaftári“ dobrovoľnícky pomáhali budovať stredisko, ktoré ponúka pobyt v saune, fitness či wellness a stalo sa i domovskou scénou pre kolkársky klub.

„Tlak na zamestnancov je v súčasnosti oveľa väčší ako v minulosti; ľudia trpia množstvom civilizačných chorôb. Aj preto chceme našim zamestnancom poskytovať rozmanité možnosti na oddych,“ hovorí D. Galková a dodáva: „Nemusí ísť každý do fitness centra alebo hrať kolky, môže vyskúšať napríklad masáž alebo si odpočinúť v saune.“Pripomína, že doposiaľ zorganizovali napríklad novoročnú fitness súťaž zameranú na zlepšenie fyzickej kondície a zníženie telesnej hmotnosti zamestnancov. Pripravujú aj pravidelné bežecké preteky a v blízkej budúcnosti plánujú v centre vybudovať terasu, ktorú budú môcť využívať na rôzne teambuildingy či detský kútik, kde budú môcť deti počkať na svoje mamičky

Nenechajte si ujsť aj