Keď sme zvolili paliatívnu starostlivosť za prioritu, šli sme proti očakávaniam

Keď sme zvolili paliatívnu starostlivosť za prioritu, šli sme proti očakávaniam

Nehovoríme o ňom doma, chýba vo verejnej debate a už vôbec sa neobjavuje vo filantropických stratégiách firiem. Týka sa pritom každého z nás. Martina Breňová z Nadačného fondu Avast sa už niekoľko rokov podieľa na programe, ktorý zmenil prístup k umieraniu v Čechách. Program Spolu až do konca v spolupráci s odbornou verejnosťou a štátnym sektorom systémovo rieši paliatívnu starostlivosť, rozširuje jej dostupnosť a presvedčil aj českú vládu, aby začala spolufinancovať vybrané služby. Ako zdôrazňuje Martina, paliatívna starostlivosť nie je o smrti, ale o kvalite života. 

Výnimočne sme sa našom portáli pre príklad starostlivosti o takúto citlivú oblasť zašli k našim susedom. O filantropickom programe Nadačného fondu Avast bude Martina Breňová hovoriť aj na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní, BLF CSR Summit, už 12. novembra v Bratislave. Čo spojilo technologickú firmu s témou paliatívnej starostlivosti? Práve fakt, že umieranie je v našej spoločnosti tabu, a to napriek tomu, že sa týka každého z nás. A to je výzva. Cítime zodpovednosť, a preto sme sa rozhodli ísť do rizika a tento fakt zmeniť. Avast ako…

Zobraziť celý článok

Výnimočne sme sa našom portáli pre príklad starostlivosti o takúto citlivú oblasť zašli k našim susedom. O filantropickom programe Nadačného fondu Avast bude Martina Breňová hovoriť aj na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní, BLF CSR Summit, už 12. novembra v Bratislave.

Čo spojilo technologickú firmu s témou paliatívnej starostlivosti?

Práve fakt, že umieranie je v našej spoločnosti tabu, a to napriek tomu, že sa týka každého z nás. A to je výzva. Cítime zodpovednosť, a preto sme sa rozhodli ísť do rizika a tento fakt zmeniť. Avast ako globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti sa snaží o lepší a bezpečnejší svet. S Avastom zdieľame odvahu pozrieť sa na výzvy inak a hľadať riešenia pomocou inovácií.

To, že téma umierania sa na prvý pohľad netýka priamo nášho core biznisu, nám prišlo zaujímavé. Chceli sme sa vyhnúť stereotypom firemnej filantropie a ukázať, že podstatné je vnímať reálne spoločenské potreby a problémy. V tom vidím skutočnú a autentickú spoločenskú zodpovednosť firmy, ktorá má v Česku viac ako tisíc zamestnancov.

Ako ste túto ťažkú tému uchopili?

S veľkou pokorou. Úzko spolupracujeme s profesionálmi a odborníkmi, ktorí sa téme starostlivosti o paliatívnych pacientov venujú. Vďaka programu cielene rozširujeme aj okruh ľudí, ktorí sú pripravení celú oblasť strategicky posúvať. Tí sú aj našimi dlhodobými odbornými garantmi, napr. Ondřej Sláma, onkológ, paliater a predseda České společnosti paliativní medicíny. Našou víziou je čo najširší dopad na spoločnosť a rozvoj čo najdostupnejšej profesionálnej paliatívnej starostlivosti v Česku.

Na akých princípoch je váš program postavený?

Program Spolu až do konca je priekopnícky nielen témou paliatívnej starostlivosti, ale aj celkovým konceptom a prístupom k riešeniu problémov. Od začiatku sme chceli aktérom v paliatívnej starostlivosti umožniť rozbehnúť nápady, projekty a prácu tímov, vzdelávať sa, získať odvahu a napĺňať vízie. Cieľom bolo podnietiť to, aby začala vznikať dobrá prax a šírila sa, podporovať pilotné inovácie, zdieľať skúsenosti s ostatnými a smerovať nové projekty k udržateľnosti.

Chceli sme sa vyhnúť stereotypom firemnej filantropie a ukázať, že podstatné je vnímať reálne spoločenské potreby a problémy.

Úspech programu stojí na niekoľkých jednoduchých princípoch: dôsledne načúvame reálnym potrebám, nevymýšľame páčivé riešenia, dávame odborným partnerom a ich práci veľkú dôveru, pracujeme s výraznou flexibilitou vo financovaní. Zároveň udržiavame kontinuitu a integritu v programe, aby jeho rozvoj dobre reagoval na rýchly vývoj v celej oblasti a naša podpora tak nebola kontraproduktívna. Nezabúdame ani na intuíciu a zdravý rozum, ten hrá v našej práci dôležitú úlohu. V Českej republike ročne zomrie viac ako stotisíc ľudí. Väčšina z nich zomiera v nemocniciach. Nie je preto možné, aby v nich paliatívna starostlivosť nebola. V roku 2016 sme túto paradigmu začali meniť.

Aké sú kľúčové oblasti vašej podpory?

Martina je vo vedení Nadačného fondu Avast, ktorý je dnes jedným z najväčších súkromných nadačných fondov v Česku. Je zodpovedná za dlhodobú stratégiu nadačného fondu, rozvoj programov a spoločensky zodpovedný dopad globálnej spoločnosti Avast. Podieľala sa na vybudovaní programu, ktorý v spolupráci s odbornou verejnosťou a štátnym sektorom systémovo rieši paliatívnu starostlivosť v Česku. Foto: Nadačný fond Avast

V každom ďalšom roku nášho programu sa dôsledne snažíme, aby  na seba jednotlivé aktivity nadväzovali. V programe Spolu až do konca pracujeme na princípe spoločného dopadu. Inými slovami, v spolupráci s odborníkmi identifikujeme dôležité cieľové skupiny, pomenujeme ich potreby a perspektívu a postupne investujeme do všetkých oblastí, ktoré potenciálne aj reálne ovplyvňujú starostlivosť o pacientov. Tým podporujeme oblasť zo všetkých strán a upevňujeme naliehavosť situáciu riešiť. Pilotujeme riešenie a posilňujeme chod, rozvoj a vzájomnú spoluprácu organizácií, ktoré hrajú v rozvoji paliatívnej starostlivosti kľúčovú úlohu.

Historicky sme naštartovali finančnú samostatnosť tretiny českých hospicov pomocou fundraisingovej akadémie. Financovali sme výskum a zber dát v nemocniciach. Podporujeme odborné platformy a ich presadzovanie, stáli sme pri vzniku Centra paliativní péče, jedinej inštitúcie svojho druhu v strednej a východnej Európe. Financovali sme novovzniknuté tímy paliatívnej starostlivosti vo viac než dvadsiatich českých nemocniciach a podporili rozvoj predmetu paliatívnej medicíny na vybraných univerzitách. Paliatívna oblasť sa posúva pomerne rýchlo a chýba dostatok skúsených odborníkov. Na to sme reagovali vyhlásením štipendijného programu a financujeme vzdelávanie, sebarozvoj a zahraničné študijné cesty lekárov, zdravotných sestier a ďalších odborníkov. Aktuálne pracujeme na rozvoji paliatívnej starostlivosti v domovoch pre seniorov, s ktorou začneme budúci rok.

Koľko prostriedkov ste už do programu Spolu až do konca doteraz investovali?

Avast svojmu nadačnému fondu doteraz daroval viac ako pol miliardy českých korún (takmer  20 miliónov eur), výška sumy určenej na program Spolu až do konca sa tento rok priblíži k 150 miliónom českých korún (približne 5,8 milióna eur). Na Českú republiku je to veľká čiastka, a teda aj veľká zodpovednosť.

Snažíte sa o systémovú zmenu, nevyhnutná je teda spolupráca so štátom. Ako ju hodnotíte?

Veľmi pozitívne. Pred niekoľkými rokmi sme začali aktívne spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva, podarilo sa nám spojiť sa s konkrétnymi odborníkmi, úradníkmi a prizvať ich k našim grantovým konaniam najskôr ako hodnotiteľov. Mali tak možnosť nahliadnuť do praxe a problémov z prvej ruky. Práve vďaka týmto ľuďom sa podarilo dostať paliatívnu starostlivosť medzi priority. Ministerstvo priamo nadviazalo na náš pilotný program v nemocniciach a uvoľnilo prostriedky na vlastný pilotný program, ktorý teraz beží v podobe siedmich projektov v šiestich nemocniciach. Nedávno tiež uzavrelo memorandum so zástupcami všetkých siedmich zdravotných poisťovní a České společnosti paliativní medicíny o úhradách paliatívnej starostlivosti. Podarilo sa prepojiť nás, súkromný sektor, vládu a paliatívnych expertov, každý máme svoje úlohy a spoločne meníme systém.

Foto: Nadačný fond Avast

Nedávno nás oslovil aj pražský magistrát, aby sme ako člen externej skupiny pomáhali pripraviť nový koncept paliatívnej starostlivosti pre obyvateľov Prahy. To je u nás novinka, aby sa súkromný firemný fond podieľal na podobných stratégiách. Vnímam to tak, že sme dôveryhodní, neriešime vlastné záujmy a snažíme sa priniesť do spoločnosti zmenu. Túto dôveru si veľmi vážim.

Kedy budete mať pocit, že vaša misia je už splnená?

S nadhľadom vždy hovorím, že to bude vo chvíli, keď nás, Nadačný fond Avast, už nebude treba a pôjdeme podporovať ďalšiu potrebnú oblasť. Pretože každý človek bude mať samozrejmú možnosť voľby, ako, kde a s kým chce stráviť koniec života. Bude mať na dosah paliatívnu starostlivosť, akú potrebuje. Už teraz som si istá, že celospoločenské povedomie o potrebe paliatívnej starostlivosti narástlo a táto časť sociálne-zdravotnej starostlivosti má už svoje pevné miesto. Navyše existuje množstvo ľudí, odborníkov, profesionálov, ktorí prácu na jej rozvoji zo svojich rúk už len tak nepustia. Nie je cesta späť.

Aký vplyv má podpora tejto témy na meno a reputáciu značky Avast?

V rámci Českej republiky významný. Nejde zďaleka o prvoplánovú či ľúbivú tému, za čím by bola ambícia podporiť značku a získať pozitívnu publicitu. Naším cieľom je podporiť samotnú vec a táto autenticita si získava veľký a úprimný záujem verejnosti. Rovnako sú na Nadačný fond Avast pyšní zamestnanci firmy, stretávajú sa s menom svojho zamestnávateľa na miestach, ako sú napríklad nemocnice, kde ich rodiny dostanú podporu. To je veľmi silný dopad.

Keď sme si zvolili paliatívnu starostlivosť ako prioritu, išli sme proti očakávaniam ostatných, že by sme mali robiť niečo „pozitívnejšie“. Dnes už nadačný fond podporuje ďalšie oblasti, ale začať s touto tabu témou si vyžadovalo odvahu. Naším cieľom vždy bolo zdôrazňovať, že paliatívna starostlivosť nie je o smrti, ale o kvalite života.

Čo podpora tejto témy dala vám osobne?

V prvom rade som vďačná za to, že som už päť rokov v úzkom kontakte s úžasnými ľuďmi, ktorí sa každodenne starajú o paliatívnych pacientov a sú inšpiratívnymi priekopníkmi. Mnohí z nich sa stali mojimi priateľmi. Paliatívna komunita má zvláštnu a silnú charizmu aj tí najdrsnejší lekári majú veľký ľudský a spirituálny presah. Spoločne zažívame veľké dobrodružstvo a unikátnu príležitosť v Česku niečo pozitívne zmeniť.

Profesionálne je to pre mňa unikátna príležitosť zažiť si v praxi aj v živote, ako sa dá robiť naozaj kvalitná a osvietená filantropia tak, ako v ňu zo srdca verím. Vďaka slobode a štedrej podpore, ktorú Avast v tomto svojej nadácii dal, si môžeme dovoliť ideálny postup a riešenia. Môžeme si dovoliť byť veľkorysí. Veľkorysosť a rešpekt v konaní a partnerstve vedie k vzájomnej dôvere a dôvera je základ všetkého.

 

Úvodná foto: Nadačný fond Avast

Nenechajte si ujsť aj